آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

آزمایشگاه کنترل دیجیتال
2019-07-03
این صفحه در حال تکمیل شدن است.
2019-07-03

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

معرفی کلاس

ارزشیابی درس

طرح درس

شماره جلسه مباحث ارایه شده صفحات درس
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

منابع درس

...رفرنس های درس

کتاب ها :

وبسایت ها :

تمارین


سری اول تمارین....


دانلود

سری دوم تمارین..........


دانلود

پروژه کلاسی

پروژه ی درسی .........

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
fa_IRPersian en_USEnglish