آمار و احتمال مهندسی

اسامی دانشجویانی که پروژه را تحویل داده اند:

خانم ها و آقایان:

آقایی – باغجری – بنکدار – پالش – جیحونی – چایی فروش-حسین زاده- ذوالفقاری-رشتبر-زمانلو- صالح نژاد- طهماسبی – عزیزپور-علیزاده- فیروزمند-کرم زاده-محاسنی-محمدی-مختاری-نوتاش- هاشمی اقدم

en_USEnglish
fa_IRPersian en_USEnglish