زبان عمومی و تخصصی

اسامی دانشجویانی که پروژه را تحویل داده اند:

خانم ها و آقایان:

اشرفیان – برازنده- بشیری- بنیادگذار-پیروی-داوودی-زمانلو-زیرکی-عمادی نیا-مختاری-نقدی-نقدی فر-نقی زاده-وکیل حصار

en_USEnglish
fa_IRPersian en_USEnglish