سروومکانیسم

مدار
2019-07-03
Norway to build semi-submersible fish farms by 2020
2019-08-23

سروومکانیسم

معرفی کلاس

ارزشیابی درس

طرح درس

شماره جلسه مباحث ارایه شده صفحات درس
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

منابع درس

...رفرنس های درس

کتاب ها :

وبسایت ها :

تمارین


سری اول تمارین....


دانلود

سری دوم تمارین..........


دانلود

پروژه کلاسی

پروژه ی درسی .........

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
fa_IRPersian en_USEnglish